ÄNGLAESSENSER

 

Ett hjälpmedel för de som vill känna av änglanärvaro, stärka böner, öka healingkraften, öppna upp medialitet och ta hjälp av änglar för att berika sitt eller andras liv.
Essensen passar såväl privatpersoner såsom terapeuter. Den stärker upplevelsen i konsultationer och kroppsterapeutiska behandlingar.

ÖPPNAR UPP DIN FÖRMÅGA ATT KÄNNA AV ÄNGLAR
Essenserna tillverkar jag Almira Guldstråle med hjälp av det högsta Ljuset och dess ärkeänglar. Eftersom essenserna innehåller koncentrerad energi av en ärkeängel så kan en änglaupplevelse med hjälp av denna essens bli förstärkt. Själv kan jag ofta använda dessa essenser eftersom man vid användandet snabbt tonar in sig på ängel, hör dess budskap och omges av dess närvaro. Självklart kan man känna av närvaro även utan essenser. Se dem som hjälpverktyg istället för nödvändighet.

BERIKAR DITT VARDAGSLIV
Essenserna är även underbara att använda i ditt vardagsliv. Behöver du exempelvis vara mer beslutsam kan du använda essensen och tillkalla ärkeängeln Samuel att hjälpa dig. Märker du att du tänker negativt och saknar inspiration och idéer kan du tillkalla ärkeängeln Raphael. Är du yr och splittrad kan du tillkalla ärkeängeln Cassiel för att stilla dig. Önskar du att kunna ha bra självförtroende bland andra kan du använda essenserna och tillkalla ärkeängeln Mikael.

PRISER
En ärkeänglessens kostar ord 170 kr inklusive laddat änglakort och manual för hur du kan öva upp förmågan att känna änglanärvaro och ta hjälp av änglar.
Frakt och expeditionsavgift på totalt 20 kr inkl moms tillkommer.

Ett ärkeänglaset med 7 st essenser och 7 st änglakort ingår kostar 950 kr.
Frakt och expeditionsavgift på totalt 40 kr inkl moms tillkommer.

NYA ÄNGLAESSENSER!

EGENSKAPSÄNGLAR
Änglar brukar tillhöra olika ängladomäner eller änglagrupper som har ett arbetsområde.
Då du ber till en specifik änglagrupp kan du få hjälp av många änglar som hjälper dig att lyfta fram områdets egenskaper i ditt liv. Almira har exempelvis kanaliserat hela änglagruppen Kärlekens änglar så att du eller någon du ber för kan lyfta fram kärlek i livet och sätta igån kärleksflödet. Dessa egenskapsänglar kan du beställa som änglaessens:

KÄRLEKSÄNGLAR
MEDIALÄNGLAR
GLÄDJEÄNGLAR
VÄLFÄRDSÄNGLAR
HARMONIÄNGLAR
TILLVÄXTÄNGLAR

ÄNGELN CHAMUEL:
En annan nyproducerad änglaessens är ängeln Chamuel. En len och mjuk ängel
jag Almira ofta ser i persiko, ljusrosa- och mjukt gul färg. Denna ängel har mycket mjuk,
sammetslen energi. Chamuel kan hjälpa dig att känna dig älskad, lindra sorg och få
människors hjärtan att mjukna.

TRONÄNGELN METATRON:
Denna ängel är högre stående en ärkeänglar och sägs sitta vid Guds sida.
Metatron stärker Gudskänslan inom dig som gör att du känner en enhetskänsla med andra
människor och omvärlden. Metatron kan hjälpa dig att prioritera klokt i din vardag.
Om ditt liv känns ostrukturerat och kaotiskt så är Metaron den ängel som kan hjälpa dig att se att kaos är granne med Gud och det går att få ordning på det. Denne ängel arbetar med Guds heliga geometri som också finns som beståndsdelar i naturen och i männsikokroppen. Då återställs den naturliga ordning och helande äger rum.

ÄRKEÄNGLAESSENSER:
Almira har sedan länge tillverkat ärkeänglaessenser som går att beställa.
Gabriel-clairvoyans&klarhet, SAMUEL-framåtanda&handlingskraft, RAPHAEL-helande&positivitet SACHIEL-Välfärd&välgörenhet, ARIEL-kärlek&konst, CASSIEL-återhämtning&jordning, MIKAEL-styrka&beskydd

SÅ HÄR BESTÄLLER DU
Maila till Ljuskällan vad du vill beställa. Ange fullstädigt namn, gatu och postadress samt tel. Du får bekräftelse på beställning på mail samt plusgironummer du betalar beloppet till. Då beloppet inkommit packas och postas din änglaessensbeställning så snart Ljuskällan kan. Ungefärlig leveranstid: 1 vecka från och med att beloppet kommit Ljuskällan tillhanda.